fbpx

Mời Chào và Dịch Vụ Đối Tác Địa Phương

Các đối tác địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc giảm khí thải nhà kính để đạt mục tiêu cộng đồng của chúng ta. Silicon Valley Clean Energy hợp tác với các cơ quan hội viên, tổ chức cộng đồng và những vị lãnh đạo kỹ nghệ đổi mới để tăng khử các-bon và điện hóa địa phương qua cách chuyên chở, tòa nhà và phục hồi.

Tham Gia SVTEC

Cơ Quan Điện Hóa Chuyên Chở Silicon Valley (Silicon Valley Transportation Electrification Clearinghouse, hay SVTEC) là sự cộng tác giữa các vị lãnh đạo công, tư và phi lợi nhuận để thúc đẩy dùng EV khắp Silcon Valley. Hãy vào mạng lưới SVTEC nếu cơ quan hay hãng của quý vị muốn tham gia và biết thêm về các tài nguyên có sẵn và những buổi họp sắp tới.

Được Tuyên Dương cho Những Giải Pháp Sạc Đổi Mới

Chương trình Tuyên Dương Khu Vực tuyên dương những thành tựu của các doanh nghiệp, chánh quyền địa phương, và các tổ chức phi lợi nhuận khắp khu vực đã đầu tư vào những giải pháp đổi mới để sạc EV. Tìm hiểu thêm và nộp đơn tại đây. Nhận đơn xin cho 2021 theo căn bản luân phiên.

Quy Định Đạt Mức (Reach Codes) để Sẵn Sàng cho EV

Chúng tôi đã thiết lập các quy định đạt mức để khuyến khích xây cất các tòa nhà và tư gia chỉ sử dụng điện sạch và sẵn sàng sạc EV bằng cách phối hợp với chánh quyền địa phương, viên chức tòa nhà và những bên liên quan từ cộng đồng xây cất. Vào mạng lưới Reach Code để tìm hiểu thêm.

Chương Trình Phục Hồi Mau Cộng Đồng

Khi cộng tác với các cơ quan hội viên và bên liên quan địa hương, chúng tôi sẽ đánh giá, xác định, dành ưu tiên và thực hiện các sách lược năng lượng mau phục hồi khắp lãnh thổ của chúng ta. Hiện chúng tôi đang nhận đơn xin cho tiến trình tham gia cạnh tranh để hỗ trợ hoạch định và cấp ngân quỹ cho các cơ quan hội viên.

Reach Codes

Chúng tôi đã thiết lập các quy định đạt mức để khuyến khích xây cất các tòa nhà và tư gia chỉ sử dụng điện sạch bằng cách phối hợp với chánh quyền địa phương, viên chức tòa nhà và những bên liên quan từ cộng đồng xây cất. Vào mạng lưới Reach Code để biết thêm về chương trình này.

Trợ Giúp Kỹ Thuật Điện Hóa Tòa Nhà

Silicon Valley Clean Energy đang hợp tác với TRC để trợ giúp kỹ thuật miễn phí toàn diện cho kiến trúc sư, chủ thầu, nhà phát triển, kỹ sư thiết kế, nhà thầu, và cố vấn năng lượng về các kỹ thuật xây cất chỉ dùng điện và cơ sở hạ tầng cho xe điện để hỗ trợ phát triển các tòa nhà chỉ dùng điện và sẵn sàng cho xe điện.

Nộp Đơn Xin Ngân Quỹ Trợ Cấp Đổi Mới Onramp

Chương trình Onramp Đổi Mới được giới thiệu để tận dụng vị trí đặc biệt của SVCE, để tham gia và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới trong việc giải quyết những trở ngại chánh về kỹ thuật, thị trường và chánh sách để đạt được mức khử cac-bon sâu trong phạm vi dịch vụ và hơn thế nữa.

Được Dữ Liệu Năng Lượng Tức Thì, An Toàn và Được Ủy Quyền để Cung Cấp Báo Giá cho Khách Hàng

SVCE Data Hive là dự án thử nghiệm chủ lực với UtilityAPI được trao giải qua Đổi Mới Onramp của SVCE. Chương trình sẽ giúp bắt đầu dự án năng lượng sạch nhanh chóng và dễ dàng hơn cho mọi người tham gia dù quý vị được báo giá để lắp tấm năng lượng mặt trời, sạc xe điện hay nâng cấp tiết kiệm năng lượng.

SVCE Data Hive sẽ sắp xếp tiến trình này bằng cách cho truy cập tức thì, an toàn và được ủy quyền vào dữ liệu năng lượng tiêu chuẩn hóa cần thiết để đưa ra báo giá dự án. Dự án này sẽ làm giảm sự khác biệt trên thị trường bằng cách giải quyết cả chi phí lẫn rắc rối về được truy cập vào dữ liệu khách hàng, cũng như trao quyền lựa chọn cho khách hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.