fbpx

$1.8 Tỷ Đầu Tư vào Các Dự Án Năng Lượng Tái Tạo

Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy) đang thúc đẩy phong trào năng lượng sạch khi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời + dự trữ và địa nhiệt.

Thúc Đẩy Năng Lượng Sạch tại California

Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon đã ký 15 hợp đồng cho các dự án năng lượng sạch với tổng công suất gần 900 MW. Các dự án này dựa trên cam kết cung cấp năng lượng sạch cho cộng đồng, đem lại việc làm và lợi ích kinh tế cho tiểu bang.

power sources map

Tiến Tới Các Mục Tiêu về Năng Lượng Sạch tại California

Dự Luật 100 của Thượng Viện California, Đạo Luật 100% Năng Lượng Sạch 2018, đặt ra mục tiêu đến năm 2045 toàn bộ lượng điện trên toàn tiểu bang được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo và không có cácbon. Dự Luật cũng cập nhật Tiêu Chuẩn Danh Mục Năng Lượng Tái Tạo của tiểu bang, bảo đảm vào năm 2030 ít nhất 60% lượng điện tại California được tạo ra từ năng lượng tái tạo.

Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy, hay SVCE) đã đạt được mục tiêu này vì 50% nguồn cung cấp năng lượng căn bản của chúng tôi đến từ các nguồn tái tạo và các nguồn năng lượng tái tạo mới sắp ra mắt để cung cấp nhiều năng lượng sạch hơn trong tiểu bang.

Các dự án năng lượng tái tạo mới của SVCE cũng thực hiện theo lệnh gần đây của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, để đến năm 2026, tạo ra thêm ít nhất 11.5 GW từ nguồn tài nguyên sạch (CPUC D.21-06-035).

Hơn nữa, California đã đề ra các mục tiêu dự trữ năng lượng cao cho tất cả những người cung cấp điện. Đối với các tổ chức cung cấp năng lượng do cộng đồng lựa chọn, như SVCE, điều này bao gồm khai triển dự trữ năng lượng tương đương với 1% mức sử dụng tối đa năm 2020 hoặc đối với SVCE là 7.5 megawatts. SVCE đã đạt được đòi hỏi này khi cam kết cung cấp hơn 120 MW năng lượng dự trữ trên tầm cở lớn kết hợp với năng lượng mặt trời dự kiến sẽ thực hiện trực tuyến vào năm 2023. Ngoài ra, SVCE tiếp tục khuyến khích cư dân dùng năng lượng dự trữ từ năng lượng mặt trời trên mái nhà, ngoài nguồn năng lượng được cung cấp.

Tiến Trình Dự Án

construction image of the ormat project

Nhãn Nội Dung Nguồn Năng Lượng