Quý vị đang sắp có thể hành động để thay đổi thế giới.

Quý vị có thể làm rất nhiều điều hôm nay để tạo sự khác biệt lớn cho tương lai của chúng ta. Dùng năng lượng sạch để cấp điện cho toàn bộ ngôi nhà, xe và các đồ dùng. Tiết kiệm tiền và bảo vệ trái đất.

Illustration of solar panels on roof

Thay đổi bắt đầu bằng điện sạch.

Quý vị có nhiều lựa chọn hơn bao giờ khi dùng điện sạch. Sử dụng dịch vụ điện không cacbon GreenStart của SVCE, nâng cấp lên GreenPrime 100% tái tạo, lắp tấm năng lương mặt trời hay thêm bình điện vào lắp đặt hiện tại của quý vị. Mỗi loại đều có các lợi ích và giúp quý vị bảo vệ hành tinh này.

Illustration of an electric vehicle charging

Và cung cấp nhiên liệu cho xe.

Xe chạy bằng xăng là nguồn khí thải nguy hại lớn nhất tại Silicon Valley. Chuyển sang xe điện chạy bằng điện sạch thường là hành động tuyệt vời nhất của con người để bảo vệ hành tinh, và không đòi hỏi phải từ bỏ sự thoải mái hay thú vị. Quý vị cũng có thể tiết kiệm tiền. Lãnh trách nhiệm và đẫn đầu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch cho lợi ích chung.

Illustration of an electric appliance

Và cung cấp điện cho ngôi nhà của quý vị.

Không chỉ là không khí bên ngoài. Nếu quý vị vẫn dùng nhiên liệu hóa thạch tại gia thì đã đến lúc từ bỏ nó. Gần một phần tư khí thải địa phương đến từ khí đốt thiên nhiên để làm nóng nước và không khí trong nhà. Chuyển sang đồ dùng xài điện sạch. Bỏ các chất ô nhiễm làm giảm phẩm chất không khí trong nhà của quý vị và tạo dựng tương lai năng lượng sạch.

Quý vị có sẵn sàng thay đổi thế giới chưa?

Chúng tôi hân hạnh giúp đỡ. Sử dụng các dịch vụ của đối tác chúng tôi để chọn năng lượng sạch tốt nhất cho quý vị.

Photo of two young adults conversing inside an electric vehicle

Phụ Tá Xe Điện
(EV Assistant)

Tìm rồi so sánh các loại xe, biết tiền khuyến khích, và tính toán tiết kiệm tài chánh và giảm khí thải khi lái xe EV. Ngoài ra, tìm hiểu các lựa chọn sạc điện cho nhà và trên đường đi, tất cả với EV Assitant.

Công cụ này chỉ có bằng tiếng Anh tại thời điểm này 

Electric-at-home-photo-by-Becca Tapert

PHỤ TÁ ĐỒ DỦNG
(Appliances Assistant)

Xây, tu sửa lớn hay thay đồ dùng? Xem nhiều loại đồ dùng xài toàn bằng điện. Tìm và so sánh với điểm số về mức hữu hiệu, xem các nhận xét của khách hàng, theo dõi giá và ngay cả tìm người lắp đặt. Tất cả đều có tại đây.

Công cụ này chỉ có bằng tiếng Anh tại thời điểm này

Photo of friends outside having dinner on patio deck

PHỤ TÁ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
(Solar Assistant)

Khám phá các lựa chọn cho hệ thống năng lương mặt trời tại gia. Hỏi các Cố Vấn Năng Lượng Mặt Trời để được nhiều giá, hiểu rõ các lựa chọn tài chánh và biết cách lưu trữ bình điện có thể mang đến lợi ích ra sao cho quý vị, với Phụ Tá Năng Lượng Mặt Trời + Bình điện (Solar + Battery Assistant).

Công cụ này chỉ có bằng tiếng Anh tại thời điểm này

Tìm hiểu thêm về cách quý vị tạo sự khác biệt.

Cập nhật các cơ hội mới và mọi thứ về năng lượng sạch tại cộng đồng chúng ta.