fbpx

Các Chương Trình Trợ Giúp Tài Chánh

Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy, hay SVCE) cung cấp điện không có carbon với chi phí thấp hơn mức PG&E cung cấp cho cư dân và hãng làm tại 13 cộng đồng trong Quận Santa Clara. SVCE hợp tác với PG&E, nghĩa là PG&E vẫn cung cấp dịch vụ và bảo trì khí đốt và điện đáng tin cậy như nhau, và vẫn gửi hóa đơn tiền năng lượng hàng tháng cho quý vị.

Năng lượng sạch Các chương trình hỗ trợ tài chánh tương tự.

Là khách hàng của SVCE, các chương trình hỗ trợ năng lượng cho quý vị vẫn giữ nguyên và tiếp tục áp dụng cho hóa đơn tiền điện hàng tháng của quý vị, nhưng SVCE đem lại lợi ích phụ trội bằng cách giảm giá nhiều hơn cho khách hàng.

Những khách hàng đã ghi danh với Silicon Valley Clean Energy vẫn tiếp tục được giảm giá từ CARE, FERA, LIHEAP và chương trình Y Tế Căn Bản (Medical Baseline). PG&E quản lý các chương trình này, ngoại trừ LIHEAP vì đây là chương trình liên bang và thông qua quan hệ đối tác của SVCE với PG&E, khách hàng SVCE mới và hiện tại có thể tham gia vào các chương trình hỗ trợ tài chánh này. Tìm hiểu thêm về các chương trình này và cách ghi danh bằng thông tin bên dưới.

Các Chương Trình CARE/FERA

Chương Trình Giá Thay thế California cho Năng Lượng (California Alternate Rates for Energy, hay CARE) & Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA) do PG&E quản lý, giảm giá lên đến 20-35% trên hóa đơn năng lượng cho những khách hàng có thu nhập đủ điều kiện. Do COVID-19, nếu quý vị có những thay đổi gần đây về tài chánh hoặc bị mất việc, kể cả khi đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị có thể đủ điều kiện để được giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE và FERA. Truy cập mạng lưới CARE & FERA của PG&E để xem quý vị có đủ điều kiện và ghi danh hay không.

Trợ Cấp Y Tế Căn Bản

Trợ Cấp Y Tế Căn Bản về là một chương trình hỗ trợ dành cho những khách hàng cư trú có một số nhu cầu y tế và sống độc lập. Chương trình bao gồm hỗ trợ với mức phí thấp hơn để trả tiền năng lượng hàng tháng của quý vị và các thông báo bổ sung trước khi bị Ngắt Điện Công Cộng theo cách An Toàn.

Trợ Cấp Y Tế Căn Bản của PG&E vẫn như nhau và tiếp tục áp dụng cho tiền điện hàng tháng của quý vị. Quý vị tiết kiệm được hơn 15% trên tiền điện hàng tháng khi là khách hàng của SVCE, do khách hàng Y Tế Căn Bản của SVCE không phải bị Điều Chỉnh Phí Điện Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) tiêu chuẩn, tiền phí phải trả cho PG&E!

Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng cho Nhà Có Lợi Tức Thấp (LIHEAP)

LIHEAP là một chương trình hỗ trợ được liên bang tài trợ do Ban Phát Triển và Dịch Vụ Cộng Đồng California (California Department of Community Services and Development, hay CSD) giám sát và Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart quản lý. LIHEAP hỗ trợ khách hàng trả tiền năng lượng, hỗ trợ khẩn cấp với thông báo ngừng cung cấp dịch vụ và giúp che chắn nhà để giảm mức sử dụng năng lượng.

Hỗ Trợ Tiền Thuê, Thế Chấp và Tiền Tiện Ích

Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Khẩn Cấp
Là một phần của Dự Luật Khuyến Khích Liên Bang vào tháng Chạp năm 2020, các gia hộ đủ điều kiện thu nhập có thể được hỗ trợ trả tiền thuê và dịch vụ tiện ích thông qua Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê California COVID-19. Truy cập mạng lưới sau đây để tìm hiểu thêm và đệ đơn xin: https://housing.ca.gov/covid_rr/.

Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà
Thông qua Chương Trình Giải Cứu Mỹ, khách hàng đủ điều kiện thu nhập có thể được Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà trả tiền thế chấp và dịch vụ tiện ích. Trong khi Bang California vẫn đang chuẩn bị hậu cần cho quỹ, quý vị có thể ghi danh nhận bản tin thông báo của CalHFA tại: https://www.calhfa.ca.gov/arp.htm.