fbpx

Mời chào và dịch vụ để giúp quý vị tiết kiệm tiền và cứu lấy môi trường

Giảm ô nhiễm không khí và tạo lập FutureFit Silicon Valley mang đến các cơ hội cho tất cả các khách hàng thúc đẩy mục tiêu năng lượng sạch, tạo sự thoải mái và tiết kiệm tiền. Silicon Valley Clean Energy (Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon) mời chào và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho tất cả các khách hàng.

image of an inside of a kitchen with a large marble top island, pretty cabinets and a lemon tree outside the window

Cư dân

Tìm hiểu tiền khuyến khích, công cụ giáo dục và nhiều thứ khác để lái xe điện, sử dụng thiết bị điện tại gia và khám phá năng lượng mặt trời + lưu trữ bình điện.

two people talking and smiling at the Grid Shift hackathon

Doanh nghiệp

Có các mời chào và dịch vụ cho những doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn để giúp quý vị cải tiến chuyên chở và các tòa nhà bằng điện sạch.

people at a Silicon Valley Clean Energy booth at a community event

Các Đối Tác Địa Phương

Hợp tác với các cơ quan hội viên, tổ chức cộng đồng và những vị lãnh đạo đổi mới để giúp quý vị thúc đẩy các mục tiêu khí hậu.

team from milpitas high school smiling and posing in their bike jerseys

Học sinh

Các học sinh địa phương đang giúp để đẩy nhanh các giải pháp cho biến đổi khí hậu. Tìm hiểu thêm về cách SVCE hỗ trợ học sinh và nhà trường.