fbpx
rooftop_header
Năng Lượng Mặt Trời trên Mái Nhà

Có Năng Lượng Mặt Trời Không?

Chúng tôi nhiệt tình khuyến khích khách hàng phát điện sạch cho riêng mình! Khách hàng có năng lượng mặt trời tại tư gia hay doanh nghiệp có thể tận dụng chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) hấp dẫn của Silicon Valley Clean Energy.

Lợi Ích của Chương Trình SVCE NEM

retail

Giá Trị Bán Lẻ cho Phát Điện Thặng Dư

SVCE định giá phát điện thặng dư thực sự theo mức giá phát bán lẻ đầy đủ, giá tốt hơn nhiều so với mức giá bán sỉ là 2-4 xu do PG&E trả.

rollover

Tính Tiền Hàng Tháng với Chuyển Tín Dụng

Chúng tôi tính tiền hàng tháng do đó quý vị không bị chi phí một năm trong điều chỉnh hàng năm. Chuyển tín dụng thừa từ tháng này qua tháng khác.

cashout

Lấy Tiền Mặt Hàng Năm Tự Động

Số dư tín dụng trên $100 cho phát điện thặng dự được trả tự động hàng tháng cho quý vị vào tháng Tư mỗi năm, cho đến tối đa $5,000.

opportunity

Cơ Hội để Ghi Danh vào GreenPrime

Không giống như PG&E, các khách hàng của SVCE NEM có thể bảo đảm khi quý vị cần thêm điện, thì 100% là năng lượng tái tạo—theo chi phí phụ trội chỉ $0.008/kWh.

tradeout

Giá Trị Phụ Trội cho Phát Điện Thặng Dư của GreenPrime

Nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ năng lượng tái tạo 100% của SVCE, trả thêm $0.008/kWh cho phát điện thực sự.

NEM Hoạt Ðộng Ra Sao

Đồng hồ đặc biệt theo đõi chênh lệch giữa số điện do các tấm năng lượng mặt trời tạo ra và số điện quý vị sử dụng trong mỗi chu kỳ tính tiền. Khi tấm năng lượng của quý vị tạo ra nhiều điện hơn mức quý vị sử dụng thì quý vị sẽ được ghi có trên hóa đơn. Và nếu tín dụng được hơn $100 hoặc hơn thì quý vị sẽ được chi phiếu từ SVCE vào tháng Tư, tối đa là $5,000.

Nếu ghi danh vào dịch vụ GreenPrime tái tạo 100% của Silicon Valley Clean Energy thì quý vị sẽ trả thêm $0.008/kWh cho tiêu thụ thực sự, nhưng sẽ được khấu trừ thêm $0.008 cho phát điện thực sự—và mang khấu trừ thừa sang tháng kế tiếp.

Đủ tiêu chuẩn

Bất cứ khách hàng SVCE nào đáp ứng các đòi hỏi chương trình NEM của PG&E sẽ đủ điều kiện được chương trình NEM của chúng tôi. Thông thường, điều này bao gồm khách hàng có hệ thống phát điện tái tạo (như đặt tấm năng lượng mặt trời, gió, khí sinh học và nhiên liệu) chưa tới 1,000 kW. Đặt tại tư gia cụ thể là 4-5 kW, và đặt thương mại cụ thể là 100-200 kW.

Chương trình NEM của Silicon Valley Clean Energy chỉ có cho khách hàng trong khu vực dịch vụ của SVCE. Khách hàng bên ngoài khu vực dịch vụ của SVCE vẫn có thể nộp đơn xin NEM thông qua PG&E, nhưng sẽ không được lợi từ giá biểu NEM hấp dẫn của SVCE.

Cách Ghi Danh

Khách Hàng Hiện Tại của NEM. Nếu đã ghi danh vào chương trình NEM của PG&E và muốn chuyển sang SCVE, quý vị sẽ tự động được ghi danh vào chương trình NEM của SVCE—không cần phải làm gì cả. Cả PG&E và SVCE sẽ điều chỉnh chi phí thực sự và ghi có trên trương mục của quý vị (còn gọi là “điều chỉnh”) khi người cung cấp năng lượng của quý vị chuyển sang SVCE hay trở lại PG&E. Điều chỉnh này sẽ đưa đến chênh lệch thiếu cho bất cứ chi phí sử dụng nào còn nợ cho đến nay, hoặc dẫn đến bị mất bất cứ tín dụng thừa nào trên trương mục của quý vị vào lúc đó.

Khách Hàng Mới của NEM. Các khách hàng SVCE ghi danh vào chương trình NEM như thường lệ, thông qua PG&E. Sau đó quý vị sẽ tự động được chương trình NEM của SVCE phục vụ.

PG&E phải hoàn tất kết nối NEM trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận đơn xin. Nếu hiện tại quý vị không có lắp hệ thống phát điện thì chúng tôi khuyến cáo quý vị trước hết nên liên lạc với người lắp hệ thống năng lượng mặt trời hoặc năng lượng khác, hay chuyên viên nào có thể hướng dẫn quý vị các bước lắp đặt hệ thống và nộp đơn xin NEM.

PG&E sẽ cung cấp giấy phép sau cùng để hoạt động hệ thống PV năng lượng của quý vị và/hoặc hệ thống gió, dù quý vị có là khách hàng của SVCE hay không. PG&E sẽ duyệt xét đơn xin đã điền của quý vị, cùng với sơ đồ đường dây tiêu biểu cho hệ thống của quý vị. Sau khi đánh giá duyệt xét thiết kế của quý vị thì PG&E sẽ lắp đồng hồ hai chiều. Quý vị có thể cho hệ thống PV hoạt động sau khi nhận thư “Cho Phép Hoạt Động”.

Hóa Đơn Mẫu của NEM

Là khách hàng của Đo Năng Lượng Thực Sự của SVCE, quý vị sẽ thấy mục đường dây liên quan đến NEM trên trang Chi Phí Phát Điện SVCE trên hóa đơn năng lượng hàng tháng. Quý vị sẽ thấy các thông tin về chi phí không phải của NEM trong phần Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị.

1

Tín dụng cho/từ Số Dư NEM
Một dòng mới được thêm vào tờ hóa đơn cho thấy tín dụng phát diện của Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) tích lũy gọi là “Tín Dụng cho Số Dư NEM.” Đây là số tiền được thêm vào hay trừ đi từ Số Dư NEM hiện tại, nếu có.

2

Số Dư Tín Dụng NEM SVCE hiện tại của quý vị là $XX.XX.
Đây là số dư ghi có cho các tháng tới.

3

Số Tiền Nợ NEM của our SVCE hiện tại của quý vị là $0.00
Nếu quý vị không có số dư ghi có thì thông điệp này sẽ thể hiện cho quý vị thấy. Ngoài ra, trên hóa đơn tháng Tư, nếu quý vị thấy số dư ghi có lớn hơn $100, thì SVCE sẽ gởi cho quý vị chi phiếu cho số tiền này đến $5000, và 0 ngoài số dư ghi có của quý vị. Nếu số dư ghi có của quý vị chưa đến $100, thì số dư sẽ được chuyển đi.