fbpx
image of solar panels glistening in the sun

Tất Cả Đều Là Lựa Chọn

Quý vị trả tiền điện. Giờ đây quý vị chọn cách phát điện và trả những gì.

Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực dịch vụ của chúng tôi có trương mục PG&E hiện có sẽ tự động được ghi danh vào dịch vụ phát điện GreenStart của SVCE. Quý vị cũng có thể nâng cấp lên GreenPrime hoặc vẫn dùng dịch vụ phát điện của PG&E.

KHÁCH HÀNG XÀI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI: Xin xem trang năng lượng mặt trời trên mái nhà để biết thêm thông tin về thời biểu ghi danh và lựa chọn Đo Năng Lượng Thực Sự với SVCE.

leaf-icon GreenStart

GreenStart Graphic

Không Cacbon*
Tái tạo 50%

GreenStart là chào mời điện tiêu chuẩn, giá cạnh tranh của SVCE.

Tất cả khách hàng đều được ghi danh tự động vào GreenStart, phát điện từ những nguồn tái tạo như nguồn gió và năng lượng mặt trời và không cácbon như thủy điện lớn.

*Lấy từ gió, năng lượng mặt trời, nước và những nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu hàng năm của các khách hàng SVCE.

leaf-icon GreenPrime

GreenPrime Graphic

Không Cácbon
Tái tạo 100%

Hãy nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của SVCE và đứng đầu cam kết về tương lai năng lượng sạch của cộng đồng. GreenPrime được phát từ nguồn không cácbon, tái tạo 100%, chủ yếu từ trang trại năng lượng mặt trời và gió tại California và lưới điện miền tây. Mua GreenPrime mở rộng thêm nữa khả năng phát điện từ những nguồn năng lượng có thể tái tạo mới và cạnh tranh này.

GreenPrime có sẵn theo chi phí chưa đến 1 xu mỗi kilowatt-giờ. Đối với khách hàng tư gia điển hình thì chưa đến $5 một tháng.

Là khách hàng, quý vị có thể chọn “GreenPrime, Anytime” sau khi được ghi danh vào GreenStart.

Sản phẩm Năng Lượng Tái Tạo 100% GreenPrime của SVCE được chứng nhận Green-e Energy®, và đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và khách hàng do Trung Tâm Giải Pháp Tài Nguyên phi lợi nhuận đề ra. Tìm hiểu thêm tại www.green-e.org

Xem Nhãn Năng Lượng và Giá, Điều Khoản và Điều Kiện để biết danh sách tài nguyên đầy đủ bao gồm trong GreenPrime hoặc xem điểm chánh về điều kiện thuê mua.

2022 PCL & PTC   &  2020 Historical PCL

Phần Thưởng khi là Doanh Nghiệp GreenPrime
Chọn GreenPrime có thể cho doanh nghiệp của quý vị đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo khác và đủ điều kiện được các chứng nhận uy tín.

LEED-logogreenbiz-logoclimateregistry-logogreenpower-logocdp-logo

 

 

Chào Mừng Quý Vị Trở Lại Năng Lượng Sạch

Nếu đã không tham gia vào dịch vụ phát điện của Silicon Valley Clean Energy, quý vị có thể ghi danh lại để trả ít tiền điện hơn và tham gia vào chương trình năng lượng sạch, do địa phương làm chủ, được thành lập để hỗ trợ cộng đồng của quý vị.

Khách Hàng Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời và Đo Năng Lượng Thực Sự

Nếu có lắp hệ thống phát điện từ năng lượng mặt trời tại gia hay doanh nghiệp của mình thì quý vị có thể được tín dụng cho năng lượng tái tạo đã phát và bù lại một số hay tất cả chi phí thường trả khi sử dụng điện. Chương trình Đo Năng Lượng Thực Sự (Net Energy Metering, hay NEM) của SVCE trả mức giá cao hơn PG&E cho điện thặng dư.

Nếu quý vị là khách hàng NEM với PG&E, thì trương mục của quý vị sẽ được tự động ghi danh vào chương trình NEM của SVCE. PG&E sẽ điều chỉnh trương mục của quý vị vào thời điểm ghi danh.

Không Tham Gia

Nếu không muốn tham gia vào SVCE và chọn dịch vụ phát điện của PG&E, quý vị chỉ cần điền vào mẫu đơn không tham gia. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào khi điền đơn, xin gọi trực tiếp cho chúng tôi theo số 1-844-474-SVCE (7823).