fbpx

Mời Chào và Dịch Vụ cho Doanh Nghiệp

Silicon Valley Clean Energy đang giúp các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn chuyển từ khí thiên nhiên ô nhiễm sang điện sạch, qua việc thúc đẩy và đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho xe điện và điện hóa các tòa nhà.

Được Hỗ Trợ Kỹ Thuật để Lắp Thiết Bị Sạc EV Mới

Hỗ trợ FutureFit: Sạc EV (EV Charging) trợ giúp kỹ thuật miễn phí cho các khách hàng sở hữu hay quản lý các cơ sở thương mại và đa hộ nhỏ/vừa. Hiện tại đang mở cửa trong thời gian giới hạn. Tìm hiểu thêm và nộp đơn.

Tham gia SVTEC

Cơ Quan Điện Hóa Chuyên Chở Silicon Valley (Silicon Valley Transportation Electrification Clearinghouse, hay SVTEC) là sự cộng tác giữa các vị lãnh đạo công, tư và phi lợi nhuận để thúc đẩy dùng EV khắp Silicon Valley. Hãy vào mạng lưới SVTEC nếu cơ quan hay hãng của quý vị muốn tham gia và tìm hiểu thêm về các tài nguyên có sẵn và những buổi họp sắp tới.

Được Tuyên Dương cho Những Giải Pháp Sạc Điện Đổi Mới

Chương trình Tuyên Dương Khu Vực tuyên dương những thành tựu của các doanh nghiệp, chánh quyền địa phương, và các tổ chức phi lợi nhuận khắp khu vực đã đầu tư vào những giải pháp đổi mới để sạc EV. Tìm hiểu thêm và nộp đơn tại đây. Chấp nhận đơn xin cho 2021 trên căn bản luân phiên.

Ngân Quỹ Phụ Trội cho Dự Án Sạc Nhanh DC (DC Fast Charging, hay DCFC) Gần Gia Cư Đa Hộ

SVCE đang cung cấp tiền khuyến khích phụ trội là $10,000 mỗi trạm sạc để khai triển DCFC gần một số nhóm gia cư đa hộ như là cách để các cư dân có thể ra vào để sạc xe. Nhận đơn xin trên căn bản luân phiên với đợt đánh giá đầu tiên bắt đầu vào ngày 30 tháng Chín, 2020.

Những người phát triển, lắp đặt DCFC và chủ địa điểm được khuyến khích duyệt qua mạng lưới của chương trình và nộp đơn. Ngân quỹ của chúng tôi cũng ưu tiên cho những chương trình khuyến khích khác của địa phương!

Quy Định Đạt Mức (Reach Codes) để Sẵn Sàng cho EV

Chúng tôi đã thiết lập các quy định đạt mức để khuyến khích xây cất các tòa nhà và tư gia chỉ sử dụng điện sạch và sẵn sàng dùng EV nhanh chóng bằng cách phối hợp với chánh quyền địa phương, viên chức tòa nhà và những bên liên quan. Vào mạng lưới Reach Code để biết thêm về chương trình này.

Trợ Giúp Kỹ Thuật Điện Hóa Tòa Nhà

Silicon Valley Clean Energy đang hợp tác với TRC để trợ giúp kỹ thuật miễn phí toàn diện cho kiến trúc sư, chủ thầu, nhà phát triển, kỹ sư thiết kế, nhà thầu, và cố vấn năng lượng về các kỹ thuật xây cất chỉ dùng điện và cơ sở hạ tầng cho xe điện để hỗ trợ phát triển các tòa nhà chỉ dùng điện và sẵn sàng cho xe điện.

Hãy Xem Các Tòa Nhà Chỉ Dùng Điện Đoạt Giải

Chúng tôi muốn tuyên dương những vị lãnh đạo địa phương giảm khí thải khu vực và thúc đẩy cộng đồng lành mạnh hơn bằng những kỹ thuật điện và thiết kế tòa nhà đổi mới. Chương trình thưởng này giới thiệu các tòa nhà chỉ dùng điện hiện tại sử dụng điện không các-bon và đưa ra các thí dụ để nâng cao nhận thức về các tòa nhà chỉ dùng điện trong cộng đồng của chúng ta.

Quy Định Đạt Mức (Reach Codes)

Chúng tôi đã thiết lập các quy định đạt mức để khuyến khích xây cất các tòa nhà và tư gia chỉ sử dụng điện sạch bằng cách phối hợp với chánh quyền địa phương, viên chức tòa nhà và những bên liên quan trong ngành xây cất. Vào mạng lưới Reach Code để biết thêm về chương trình này.

Nộp Đơn Xin Ngân Quỹ Trợ Cấp Đổi Mới Onramp

Chương trình Onramp Đổi Mới được giới thiệu để tận dụng vị trí đặc biệt của SVCE để tham gia và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới, giải quyết những trở ngại chánh về kỹ thuật, thị trường và chánh sách để đạt được mức khử cac-bon sâu trong phạm vi dịch vụ và hơn thế nữa.

Được Dữ Liệu Năng Lượng Tức Thì, An Toàn và Được Ủy Quyền để Cung Cấp Báo Giá cho Khách Hàng

SVCE Data Hive là dự án thử nghiệm chủ lực với UtilityAPI được trao giải qua Onramp Đổi Mới của SVCE. Chương trình sẽ giúp bắt đầu dự án năng lượng sạch nhanh chóng và dễ dàng hơn cho mọi người tham gia, dù quý vị được báo giá để lắp tấm năng lượng mặt trời, sạc xe điện hay nâng cấp tiết kiệm năng lượng.

SVCE Data Hive sẽ sắp xếp tiến trình này bằng cách cho truy cập tức thì, an toàn và được ủy quyền vào dữ liệu năng lượng tiêu chuẩn hóa cần thiết để đưa ra báo giá dự án. Dự án này sẽ làm giảm sự khác biệt trên thị trường bằng cách giải quyết cả chi phí lẫn rắc rối về việc được truy cập vào dữ liệu khách hàng, cũng như trao quyền lựa chọn cho khách hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.