fbpx

Quý vị sẽ rất thích khi có máy nước nóng bơm nhiệt!

Phần lớn các nhà hiện nay ở Vùng Vịnh San Francisco dùng máy nước nóng chạy bằng khí thiên nhiên. Máy nước nóng sử dụng khí thiên nhiên thường là nguồn thải khí lớn nhất trong nhà làm tổn hại phẩm chất không khí và môi trường. Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy, hay SVCE) đang có chương trình giảm giá cho các khách hàng đơn hộ và đa hộ chuyển sang máy nước nóng dùng điện sạch.

Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt có gì đặc biệt?

Máy nước nóng thông thường đốt nhiên liệu hóa thạch để đun nóng nước – nhưng đó là loại cũ. Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt chuyển nhiệt từ nơi này sang nơi khác để đun nóng nước. Vì sao điều đó lại quá hay? Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt dùng điện sạch hiệu quả cao, thay vì đốt khí tự nhiên làm ô nhiễm nhà và môi trường bằng cách di chuyển nhiệt hiện có.

Là khách hàng của Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon, quý vị sẽ được Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt mới dùng điện từ nguồn không cácbon cung cấp nước nóng cho bồn rửa, bồn tắm và máy giặt. Nhìn chung, kỹ nghệ này giúp and tiết kiệm năng lượng, cải tiến mức an toàn và gia tăng thoải mái!!

heat pump water heater in garage

Chương Trình Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt FutureFit Hoạt Động Ra Sao

1. GIỮ CHỖ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ. Nộp bộ tài liệu “Yêu Cầu Giữ Chỗ” điền đầy đủ thông tin. SVCE sẽ chấp thuận đơn ghi danh, giữ chỗ chương trình giảm giá trong tối đa 90 ngày và sẽ gởi điện thư xác nhận giữ chỗ.

2. BẮT ĐẦU DỰ ÁN. Dùng Công Cụ Trợ Giúp Tìm Máy Nước Nóng Phù Hợp hoặc đến tiệm bán lẻ khác để chọn máy nước nóng bơm nhiệt có Hệ Số Năng Lượng Đồng Nhất (Uniform Energy Factor, hay UEF) từ 2.9 trở lên. Xin giấy phép xây dựng, rồi lắp đặt thiết bị cần thiết.

3. NỘP YÊU CẦU GIẢM GIÁ. Sau khi lắp đặt máy và được cơ quan thẩm quyền địa phương kiểm tra thì nộp bộ tài liệu “Yêu Cầu Trả Tiền”.

4. ĐƯỢC GIẢM GIÁ. Xem xét tình trạng sau lắp đặt xong, SVCE sẽ gởi thông báo qua điện thư. Tiền giảm giá được gởi trả qua thư cho khách hàng hoặc nhà thầu, hoặc chia nhau giữa hai bên.

Công cụ này hiện tại chỉ có bằng tiếng Anh.

Thông Tin Giảm Giá Chi Tiết

SVCE sẽ trao số tiền giảm giá tối đa theo mô tả dưới đây. Số tiền giảm giá không vượt quá chi phí dự án.

Giảm Giá Cho Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt – UEF từ 2.9 trở lên

Thay Máy Nước Nóng Dùng Khí Thiên Nhiên Hiện Tại
$2,000
Thay Hệ Thống Đun Nóng Nước Bằng Điện Trở Hiện Tại
$1,000

Giảm Giá Thêm

Tùy Chọn Nâng Cấp Bảng Điều Khiển (bảng điều khiển hiện tại <200A)
+$1,500
Khách Hàng của CARE/FERA
+$1,500

Yêu Cầu Trả Tiền Giảm Giá

Dùng mẫu dưới đây để cung cấp thông tin cần thiết yêu cầu trả giảm giá cho máy nước nóng bơm nhiệt quý vị mới lắp đặt.
Công cụ này hiện tại chỉ có bằng tiếng Anh.

Tìm Nhà Thầu và Biết Cách Thực Hành Tốt Nhất

Tài Liệu Hướng Dẫn Người Mua và danh sách các nhà thầu sẽ giúp quý vị bắt đầu nâng cấp máy nước nóng cho ngôi nhà của mình. Dù SVCE không có danh sách nhà thầu ưa chuộng, quý vị có thể xem danh sách những nhà thầu đã tham gia chương trình thí điểm máy nước nóng bơm nhiệt của SVCE trong Danh Sách Theo Dõi Giữ Chỗ dưới đây và các nhà thầu thuộc những chương trình khác trong vùng.

Đến eHub để tìm hiểu thêm lý do máy nước nóng bơm nhiệt là phần quan trọng trong ngôi nhà FutureFit, dùng điện hoàn toàn và chọn mua máy nước nóng bơm nhiệt bằng Công Cụ Trợ Giúp Tìm Máy Nước Nóng.

Những Tài Nguyên Phụ Trội

– Energy Star – energystar.gov/products/water_heaters/heat_pump_water_heaters

– California Air Resources Board – arb.ca.gov/research/indoor/combustf.htm 

– Contractors State License Board – cslb.ca.gov