fbpx
greenprime_header
Nâng Cấp Lên GreenPrime

Hãy nâng cấp lên GreenPrime, dịch vụ phát điện tái tạo 100% của SVCE và đứng đầu cam kết về tương lai năng lượng sạch của cộng đồng! GreenPrime được phát từ nguồn không cácbon, tái tạo 100%, chủ yếu từ trang trại năng lượng mặt trời và gió tại California và lưới điện miền tây.

Nếu hiện được ghi danh là khách hàng GreenStart của Silicon Valley Clean Energy, thì quý vị có thể nâng cấp lên GreenPrime vào bất cứ lúc nào.

Sản phẩm Năng Lượng Tái Tạo 100% GreenPrime của SVCE được chứng nhận Green-e Energy, và đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và khách hàng do Trung Tâm Giải Pháp Tài Nguyên phi lợi nhuận đề ra. Tìm hiểu thêm tại www.green-e.org

Xem Nhãn Năng Lượng và Giá, Điều Khoản & Điều Kiện (Power Content Label and Price, Terms & Conditions, hay PCL & PTC) để biết danh sách tài nguyên đầy đủ bao gồm trong GreenPrime hoặc xem điểm chánh về điều kiện thuê mua. PCL & PTC