fbpx

Hỗ Trợ Học Sinh Địa Phương

SVCE đang hợp tác với các tổ chức học sinh địa phương, câu lạc bộ và trường học để tiếp tục tạo ý thức về mục tiêu cộng đồng chống biến đổi khí hậu và tham gia nhiều hơn vào các giải pháp.

Ngân Quỹ Giáo Dục

Quý vị có dự án, ý tưởng hay câu lạc bộ giải quyết biến đổi khí hậu và mở rộng giáo dục và tiếp ngoại không? Với Ngân Quỹ Giáo Dục, Silicon Valley Clean Energy cung cấp ngân quỹ cho các dự án hỗ trợ mục tiêu chống biến đổi khí hậu của cộng đồng bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch do học sinh tại trường trung học và đại học cộng đồng dẫn đầu. Các dự án có thể thay đổi từ lắp đặt mỹ thuật và hoạt động do học sinh dẫn đầu cho đến các dự án báo chí, cuộc thi học sinh, nghiên cứu sử dụng người máy và nhiều thứ khác.

Xe Đạp cho Tương Lai (Bike to the Future)

Bike to the Future là cuộc thi học bổng trung học để các học sinh chế tạo xe đạp điện và tham gia vào những thử thách khác nhau để được học bổng hơn $16,000. Do COVID-19, SVCE quyết định hủy hoạt động 2021 Bike to the Future để làm theo hướng dẫn sức khỏe của quận. Vào mạng lưới Bike to the Future để xem các Hoạt Động Bike to the Future vừa qua. Học sinh tham gia vào hoạt động bao gồm thiết kế thực hành, đổi mới môi trường và làm việc nhóm!