fbpx

Bảo Vệ Tiền Điện cho Khách Hàng SVCE khi tham gia chương trình Tính Giá Điện mới Theo Thời Gian Sử Dụng

Giá Tính Cho Giờ Cao Điểm 4:00 chiều đến 9:00 tối Hàng Ngày

Bảo Vệ Tiền Điện là gì?

Khách hàng đủ tiêu chuẩn chuyển sang cách tính giá điện theo Thời Gian Sử Dụng được Bảo Vệ Tiền Điện trong 12 tháng đầu tiên tính giá theo Thời Gian Sử Dụng. Nếu quý vị phải trả nhiều tiền hơn trong 12 tháng đầu tiên với cách tính giá điện theo Thời Gian Sử Dụng so với Cách Tính Giá Điện theo Bậc Thang (E-1) trước đây, SVCE và PG&E sẽ khấu trừ phần chênh lệch cho quý vị.

Nếu không hài lòng về cách tính giá điện theo Thời Gian Sử Dụng thì quý vị có thể chuyển sang cách tính giá khác vào bất cứ lúc nào thông qua mạng lưới PG&E. Bảo Vệ Tiền Điện vẫn được áp dụng trong thời gian quý vị tham gia chương trình tính giá điện theo Thời Gian Sử Dụng.

Khấu trừ trong Bảo Vệ Tiền Điện được thực hiện ra sao?

PG&E sẽ tín dụng hóa đơn cho phần truyền tải và cung cấp điện, còn SVCE sẽ chiết khấu cho phần sản xuất điện.

Truy cập mạng lưới Thời Gian Sử Dụng để biết thêm thông tin về mức giá điện thay đổi trên toàn tiểu bang và cách để quý vị có thể tiết kiệm tiền.