fbpx
image of agapanthus flowers
Chào mừng quý vị đến Điện Sạch

Khi ghi danh vào dịch vụ cung cấp điện của Chương Trình Năng Lượng Sạch Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy, hay SVCE) thì quý vị sẽ trả tiền điện ít hơn và sẽ được tham gia vào chương trình năng lượng sạch do địa phương sở hữu được lập ra để hỗ trợ cộng đồng chúng ta. Ngoài việc được điện không cácbon, quý vị còn góp phần vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu của cộng đồng, đẩy mạnh đổi mới và tái đầu tư trở lại cho nền kinh tế địa phương của chúng ta.

Quý vị sẽ được miễn phí khi ghi danh trở lại với SVCE và để biết cách tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, xin truy cập Understanding Your Bill.

Thời điểm quý vị không tham gia dịch vụ sẽ cho biết khi nào quý vị có thể ghi danh lại với SVCE.

  • Những khách hàng nào không tham gia trước khi dịch vụ của SVCE bắt đầu hoặc trong 60 ngày đầu tiên của dịch vụcó thể quay lại dịch vụ của SVCE vào bất cứ lúc nào.
  • Những khách hàng nào không tham gia sau 60 ngày đầu tiên của dịch vụ SVCEsẽ phải đợi một năm từ khi không tham gia mới được quay lại Silicon Valley Clean Energy.
  • Nếu đã hơn một năm từ khi không tham gia dịch vụ SVCE, thì quý vị có thể ghi danh lại vào bất cứ lúc nào.
Điền vào mẫu đơn dưới đây để ghi danh lại vào Silicon Valley Clean Energy và dùng điện không cácbon với chi phí thấp hơn.