fbpx
So sánh chi phí của quý vị

Từ trang này, quý vị có thể tải về công cụ tính so sánh, bảng tính trên excel, so sánh chi phí giữa PG&E và SVCE dựa theo dữ liệu sử dụng đã cung cấp cho quý vị. Đây là công cụ tính chính xác nhất để xem quý vị tiết kiệm được bao nhiêu với SVCE. Công cụ này không thể lập lại hóa đơn thực sự do những thay đổi trong chu kỳ tính tiền, mức thuế tiện ích địa phương, v.v…

Tải xuống bảng tính hữu ích này để tính chênh lệch chi phí về những gì quý vị trả cho phát điện với SVCE để phân tích nhanh hóa đơn.

Nếu quý vị có thắc mắc cụ thể về hóa đơn, xin liên lạc nhóm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi tại customerservice@svcleanenergy.org hay 1-844-474-7823 (SVCE).

Bấm vào nút tương ứng với biểu giá cho khách hàng (tư gia hay thương mại) để * mở công cụ tính trên Excel.

*Khi tải về, quý vị có thể thấy cảnh giác về Macro. Đây là điều bình thường. Macro cho phép người sử dụng cài đặt lại dữ liệu mà không xóa các trường dữ liệu bằng tay. Chức năng tính toán vẫn tốt khi không có macro, do vậy cho phép marco hay không khi là tùy quý vị. 

Vào trang Hiểu Hóa Đơn của Quý Vị để biết thêm về các chi phí quý vị thấy trên báo cáo năng lượng của mình.

 

 Nhiều So Sánh Mức Giá Hơn:

Bấm vào Tờ Mức Giá Chung của PG&E phù hợp gần nhất với loại mức giá của quý vị để so sánh nhanh:

Tư gia E-1

Thương mại nhỏ A-1

Thương mại vừa A-10

Điện thương mại E-19

Muốn xem cách so sánh tất cả mức giá của chúng tôi, bấm vào đây để xem mức giá tư gia hay vào đây để biết mức giá thương mại.